Jeśli właściciel nieruchomości otrzyma zgodę organów administracyjnychŻycie w wolnym Państwie nie oznacza jednak wolności totalnej. Wycinanie drzew na swojej nieruchomości obwarowane jest kilkoma zapisami prawnymi. W świetle polskiego porządku prawnego mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować zupełnie swobodnie w kwestii do drzew.

Przepisy regulujące wycinkę drzew na własnej działce

Kwstię wycinki drzewostanu na prywatnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu stosownej opłaty i otrzymaniu pozwolenia w https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ urzędzie miejskim albo gminy. Takie pozwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Jeżeli na prywatnej nieruchomości znajdują się drzewa wpisane do rejestru zabytków, potrzebne jeszcze jest także pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek nie wystarczy do zupełnego załatwienia tej sprawy. Trzeba spełnić jeszcze szereg dodatkowych wymogów, która wiążą się z dodatkowymi wydatkami. Kwestie formalne mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie będzie można wyciąć bez konsekwencji drzew na własnej działce. Swawola w tym obszarze jest surowo karana

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. Zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia na wycinkę drzew są następujące instytucje:

- Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa

- Użytkownicy wieczyści

- Posiadacze nieruchomości, które nie mają uregulowanego statusu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości otrzyma zgodę organów administracyjnych na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do działań rekompensujących w postaci finansowej -stosowna opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, ewentualnie przesadzenia roślin na inny obszar.

Komentarze: 1


noavatar.png
Sobkowiak 2022-07-07

Poprzednio nieomalże rok po ślubie przeżyli papami zadziwiającej córeczki, i po dwóch latkach chłopca.

Najnowsze artykuły:

Top