Miód, pszczoły, ciekawostki.

* Najstarszą pszczołę odkryto w New Jersey w warstwie bursztynu. Znalezisko to ma ponad 90 milionów lat i pochodzi z okresu kredy.


 

 

* 1140 razy na minutę - tak szybko uderzają skrzydła pszczoły.


 

* 24km/h - jest to przeciętna szybkość lotu pszczoły.


 

* Kolor czerwony jest kolorem, którego nie rozpoznają pszczoły.


 

* 88500 km i 2mln kwiatków - tyle pszczoły muszą przelecieć kilometrów aby zebrać z 2 mln kwiatków 0.3kg miodu.


 

* 3000 - tyle jaj dziennie składają królowe pszczoły i żyją do pięciu lat.


 

* Od 25 do 35 dni żyją pszczoły robotnice.


* Pszczoły posiadają kompas wewnętrzny i zewnętrzny. Kompas wewnętrzny pokazuję jak daleko zawędrowało słońce przez określony czas.


 

* Gdy słońce zajdzie za chmurami, punktem orientacyjnym staję się niebieskie niebo.


Pszczoły zagubione w ulu.

Pszczoły szukające drogi w ulu.


* 1/12 łyżeczki od herbaty - taką ilość miodu w swoim życiu produkuję pszczoła robotnica


 

* 30 gram miodu - w teorii wystarczyłoby to dla pszczoły aby oblecieć kulę ziemską


 

* 70 - 80 tysięcy pszczół może znajdować się w ulu na początku lata. Jesienią liczba ta spada do 20- 25 tysięcy.


* Pszczoły produkują miód ponieważ jest on ich pokarmem


* Gdy nie jesteśmy agresywni dla pszczół one dla nas też nie będą agresywne. Należy jednak pamiętać czego nie lubią pszczoły i co je prowokuje np wyperfumowane ciało.


Pszczoły, które siadają na człowieka.

Pszczoły siadające na człowieka.


* Pszczoła, która nie jest "załadowana" miodem waży 0.1 grama. 10.000 pszczół to kilogram :)


* Osobniki męskie czyli trutnie żyją tylko 4-5 tygodni. Po zapłodnieniu królowej giną.


 

* Afrykańskie pszczoły miodne są tak agresywne, że mogą gonić ofiarę przez 500 metrów.

Pszczoły atakujące człowieka.

Agresywne pszczoły.